Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

hypocrisy
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viasmutnazupa smutnazupa

May 08 2015

hypocrisy
6501 7d98 500

cabinporn:

Cabin in Triglav, Slovenia.

Contributed by photographer Lisa Smit.
Reposted fromlifeless lifeless viafourstrings fourstrings
hypocrisy
Amsterdam, The Netherlands

May 05 2015

hypocrisy
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder viaromance romance
hypocrisy
Co dzieje się z ludźmi, którym wyczerpie się zdolność czekania?
— ona nigdy się nie kończy, niestety
hypocrisy
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
Reposted frompsychodelicja psychodelicja viaBe-Loved Be-Loved

April 03 2015

hypocrisy
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
Reposted fromtomowa tomowa
hypocrisy
(...) jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello "Wezwanie do miłości"
Reposted fromtomowa tomowa

March 23 2015

hypocrisy
0786 f9cb
Reposted fromcalifornia-love california-love viafelicka felicka
hypocrisy
0410 5d26 500
Reposted fromfelicka felicka

March 16 2015

hypocrisy
3564 284e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
hypocrisy
0197 758c 500
Reposted fromcorvax corvax viafourstrings fourstrings
hypocrisy
Można leżeć na moście i patrzeć jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viafourstrings fourstrings
4934 9e6d

etherealvistas:

row of ginkgo - いちょう並木 (Japan) by turntable00000

hypocrisy
Reposted fromcarfreitag carfreitag viafourstrings fourstrings

March 06 2015

4995 2bc0

calantheandthenightingale:

Army/military lolita needs to be its own thing— if it isn’t already, I mean. 

January 12 2015

hypocrisy
4983 c171
Reposted frombazyliszek bazyliszek viaKabrioletta Kabrioletta
hypocrisy
0295 1c98 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viaKabrioletta Kabrioletta
hypocrisy
5220 ad28
Reposted fromoutline outline viaKabrioletta Kabrioletta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl